Điều Kiện Đại Lý Công Ty

Điều Kiện Đại Lý Công Ty

Điều Kiện Đại Lý Công Ty

Điều Kiện Đại Lý Công Ty

Điều Kiện Đại Lý Công Ty
Điều Kiện Đại Lý Công Ty

Điều kiện đại lý

 

   Tất cả các cá nhân hay tổ chức kinh doanh có nhu cầu (thành lập) đăng ký đại lý phân phối phải thoả mãn một số qui định tối thiểu của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương như sau:

Giấy đăng ký kinh doanh có thị thực (công chứng)
Có mặt bằng kinh doanh thuận tiện và phù hợp với việc kinh doanh sản phẩm của Công ty Vĩnh Tường.
Có năng lực phân phối sản phẩm Công Ty Cổ Phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương
Trường hợp ngoại lệ: khách hàng có thể trở thành đại lý của Công ty theo sự phê duyệt riêng của Giám đốc điều hành / Tổng Giám đốc mà không cần có các điều kiện như trên. Trường hợp này phải được ghi chú hoặc có chữ ký xác nhận).
Vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh để được hướng dẫn chi tiết hơn về điều kiện và các thủ tục đăng ký.

Các bước thực hiện xét duyệt nhu cầu (thành lập) đại lý 

Bước 1: Nhân viên Đại diện thương mại (phụ trách khu vực):

- Cung cấp thông tin về các chính sách của Công ty đang áp dụng có liên quan đến đại lý cho khách hàng có nhu cầu trở thành đại lý của Công ty. 

- Ghi nhận thông tin của khách hàng vào Phiếu tiếp nhận và xem xét nhu cầu thành lập đại lý/ hội viên 

- Hướng dẫn khách hàng cung cấp các hồ sơ cần thiết trước khi hẹn ngày và thực hiện khảo sát tại hiện trường nơi khách hàng dự định kinh doanh, nếu cần thiết. 

- Ghi nhận kết quả khảo sát và chuyển phiếu đến Giám đốc  kinh doanh xem xét và phê duyệt. 

Bước 2: Giám đốc kinh doanh đánh giá kết quả khảo sát:

- Nếu Giám đốc kinh doanh không chấp thuận nhu cầu, Nhân viên phụ trch có trách nhiệm thông báo từ chối khách hàng . 

- Nếu chưa đủ điều kiện, Nhân viên phụ trch cần phải gởi Phiếu đề nghị cải thiện điều kiện đại lý, mã số 15/ST-03 hoặc thông báo qua điện thoại và hẹn ngày khảo sát lại. 

- Nếu đủ điều kiện theo yêu cầu như trên, Nhân viên phụ trch gởi Phiếu chấp thuận đại lý, mã số 16/ST-03 đến khách hàng hoặc thông báo qua điện thoại và thỏa thuận ngày ký hợp đồng ....... phối hợp thực hiện cấp mã số khách hàng, sau đó thông báo mã số và các thông tin liên quan của khách hàng đến các chi nhánh của Công ty. 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

BINH DUONG MATERIAL AND CONSTRUCTION MATERIAL CO., LTD

Niềm tin vững chắc cho mọi nhà
 

- Địa chỉ:        ĐT743 Phường Bình Thắng - Tx.Dĩ An - Bình Dương.

- Điện Thoại: 0650.3751518  - Fax : 0650.3751138

- Email:          mc@vlxdbd.com.vn

 

backtop