ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đơn Vị Thành Viên

Xí Nghiệp Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng (CIC)

Ngày đăng: 12:42 14-03-2017
Đầu tư và kinh doanh bất động sản, thi công công trình dân dụng và công nghiệp, tư vấn xây dựng.

Xí Nghiệp Kinh Doanh Cầu Đường (BOT)

Ngày đăng: 12:50 14-03-2017
Năm 1998, Xí nghiệp được hình thành nhằm quản lý thu phí tuyến đường Bình Thung - Tân Vạn chiều dài 5.062 m. Đến năm 2000 , ...
backtop