NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

   

 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty :

    - Khai thác quặng phi kim loại (đá, đất);

    - Công nghiệp gạch ngói, đá ốp lát;

    - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp với quy mô vừa và nhỏ;

  - Nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu, phụ tùng, phương tiện chuyên dùng phục vụ cho sản xuất của công ty;

  - Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cầu đường;

 - Gia công sửa chữa cơ điện, dập thép hình và gia công các khung nhà, kho tàng;

 - Đầu tư tài chính các công ty con và công ty khác; Kinh doanh bất động sản;

 - Cho thuê kho bãi nhà xưỡng; Bán buôn VLXD; Bốc xếp hàng hóa;

 - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị;

 - Tư vấn giám sát công trình dân dụng , công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và công trình điện;

- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu;

 - Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông và công trình điện;

 - Sản xuất gạch ngói bằng lò nung tuynel, Xây dựng chuyển giao công nghệ lò nung tuynel:

- Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ; 

 

Tin tức khác

backtop