Thông Tin Cổ Đông

Thông Tin Cổ Đông

Thông Tin Cổ Đông

Thông Tin Cổ Đông

Thông Tin Cổ Đông
Thông Tin Cổ Đông

Thông Tin Cổ Đông

Năm 2018

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

Ngày đăng: 10:36 21-04-2018
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông năm 2018

Ngày đăng: 10:56 20-04-2018
Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông năm 2018

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày đăng: 16:45 06-04-2018
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2018

Ngày đăng: 08:48 04-04-2018
THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2018

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Ngày đăng: 10:45 02-03-2018
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt và dự họ

Ngày đăng: 14:37 28-02-2018
Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt và dự họp Đại hội cổ đông năm 2018 công...

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt và dự họp Đại hội c

Ngày đăng: 08:28 27-02-2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt và dự họp Đại hội cổ đông năm 2018 công ty M&C...

Chốt danh sách tạm ứng cổ tức và dự đại hội đồng cổ đông công ty M&C Bình Dương

Ngày đăng: 15:39 23-02-2018
Chốt danh sách tạm ứng cổ tức và dự đại hội đồng cổ đông công ty M&C Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Ngày đăng: 21:36 02-02-2018
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Phụ lục số 06 Báo cáo về ngày trở thành cố đông lớn nắm giữ trên 5%

Ngày đăng: 14:21 09-01-2018
Phụ lục số 06 Báo cáo về ngày trở thành cố đông lớn nắm giữ trên 5%

Phụ lục số 06 Báo cáo về ngày trở thành cố đông lớn nắm giữ trên 5%

Ngày đăng: 10:51 06-01-2018
Phụ lục số 06 Báo cáo về ngày trở thành cố đông lớn nắm giữ trên 5%

Báo cáo kết quả thoái vốn công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV

Ngày đăng: 14:39 03-01-2018
Báo cáo kết quả thoái vốn công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Ngày đăng: 21:36 02-02-2018
Năm 2017

Bổ nhiệm giám đốc tài chính MVC

Ngày đăng: 13:18 29-09-2017
Bổ nhiệm giám đốc tài chính MVC

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng: 15:02 16-08-2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Ngày đăng: 13:32 26-07-2017
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Ngày đăng: 13:29 26-07-2017
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán

Ngày đăng: 16:25 20-07-2017
Công ty trân trọng Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày đăng: 16:05 17-07-2017
Công ty M&C Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Công bố thông tin Nghị quyết quyết Đại hội cổ đông năm 2017

Ngày đăng: 14:51 30-06-2017
Công bố thông tin Nghị quyết quyết Đại hội cổ đông năm 2017

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Ngày đăng: 16:11 23-06-2017
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV thoái vốn

Ngày đăng: 13:50 18-12-2017
Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV thoái vốn

Đại hội cổ đông thường niên MVC

Ngày đăng: 10:02 23-06-2017
Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Ngày đăng: 08:10 21-10-2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông năm 2017

Ngày đăng: 14:00 05-06-2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông năm 2017

Báo cáo tài chính từ 11/4/2016 đến 31/12/2016 công ty M&C

Ngày đăng: 15:27 01-06-2017
Báo cáo tài chính từ 11/4/2016 đến 31/12/2016 của công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02

Ngày đăng: 14:46 15-03-2017
Nghị quyế ĐHĐCĐ số 02 của Cty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương bao gồm các thông in cơ bản dành cho các cổ đông.

Thông tin cổ phần hoá công ty MC

Ngày đăng: 14:40 15-03-2017
Sau khi cổ phần hóa, Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ sẽ nắm giữ 49.000.000 cổ phần với tổng mệnh giá...

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày đăng: 14:48 15-03-2017
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Cty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương ngày 23/02/2017.

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Ngày đăng: 14:52 15-03-2017
Công ty Cổ Phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương xin trân trọng thông báo Quý Công ty về việc chốt danh sách.

Văn kiện ĐHCĐ lần đầu năm 2016

Ngày đăng: 15:03 15-03-2017
Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Ngày đăng: 15:06 15-03-2017
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty MC về những nhận định và phương hướng phát triển trong thời gian tới.

Thư mời tham dự Đại hội đồng công 2016

Ngày đăng: 15:08 15-03-2017
Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương trân trọng công bố thông tin mời tham dự Đại hội đồng công 2016.

Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày đăng: 17:10 19-07-2017
Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt
backtop